Seura-asiakkaitamme

Kokemuksia seuroilta, joista useimmat ovat käyttäneet jalkkis.net tai sporttis.net -palvelua vuosikymmenen ajan:

FC Viikingit

FC Viikingit ry aloitti jalkkis-palvelun käytön, kun erillisen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksujen keruu joukkueitten kautta ei enää käytännössä toiminut. Tiedot eivät koskaan olleet ajan tasalla ja maksujen valvonta oli vaikeaa. Taloushallinnan käytännöt joukkueissa olivat kirjavia ja aiheuttivat paljon työtä joukkueille.

Käyttöönotto aloitettiin 2009 ja joukkueitten toimihenkilöt olivat innostuneita. Myös vanhempien palaute oli positiivista. Näistä alkuajoista jalkkis-palveluun on tullut runsaasti lisää toiminnallisuutta. FC Viikinkien aloitteesta kehitettiin mm. Taloushallinta Plus, mikä on helpottanut rahastonhoitajien työtä merkittävästi ja tuonut seuralle säästöjä kirjanpidossa. Taloushallinta on nyt läpinäkyvää ja seuralla on ajantasaiset tiedot joukkueiden toiminnasta ja taloudesta. Jäsenrekisteri on ajantasainen, koska seuran jäsenyys edellyttää Jalkkis-rekisteröintiä. Laskutus ja maksumuistutukset hoituvat muutamalla klikkauksella.

Erään juniorijoukkueen joukkueenjohtaja on todennut: ”Jalkkis tarjoaa hyvät työkalut joukkueen maksujen hallintaan. Aikaisemmin joukkueen maksuista tiedottaminen, maksuseuranta ja maksumuistutusten lähettäminen oli todella työlästä ja aikaa vievää. Nyt samasta työstä selviää huomattavasti helpommin ja ajan tasalla oleva tilanne on sekä rahastonhoitajan, joukkueenjohtajan että vanhempien tiedossa. Esimerkiksi maksumuistutukset saa lähetettyä oikeille jäsenille yhdellä napinpainalluksella. Sama pätee erilaisten harjoitus- ja ottelukokoonpanojen hallintaan. Vanhemmat, pelaajat ja valmentaja näkevät aina viimeisimmän tilanteen eikä jatkuvia sähköposteja enää tarvita.”

HJK

HJK ry on jalkapalloseura, jossa harrastaa n. 2800 pelaajaa yli sadassa joukkueessa.

Otimme jalkkis.netin ja sen Taloushallinta Plus -ominaisuuden käyttöön koko seuran osalta vuoden 2014 lopussa. Jo aiemmin palvelu oli ollut käytössä yksittäisissä joukkueissa. Jalkkis.net on tuonut jäsenrekisterin ylläpidon, jäsenmaksujen laskutuksen ja joukkueiden talouden hallinnan nykyaikaan. Nykyisin mietimme, miten aikaisemmin pärjäsimme ilman Jalkkista. Vuosi 2015 on mennyt Jalkkiksen käyttöä opetellessa. Jalkkiksen yhteyshenkilö on ollut korvaamaton apu, hänen johdollaan käyttöönotto sujui mutkattomasti. Järjestimme yhdessä perehdytyskoulutuksia niin joukkueenjohtajille kuin rahastonhoitajille. Apua ja tukea on saatu myöhemmissäkin vaiheissa.

Tyytyväisen asiakkaan meistä tekee jalkkis.netin ammattimaisen henkilökunnan halu kehittää palvelua, jopa joustavasti yksittäisen seuran tarpeisiin soveltuvaksi. Nykyään leiri- ja taitokoulutoiminnan ilmoittautumiset ja laskutukset hoituvat kätevästi Jalkkiksen avulla. Seuran viestintä on tehostunut kohderyhmän rajauksen avulla. Nyt viestejä voi lähettää helposti koko seuralle, tietylle joukkueelle tai esimerkiksi haluamalleen toimihenkilöryhmälle. Yhteystiedot pysyvät ajan tasalla, kun jäsenet päivittävät itse tietojaan. Jäsenmaksulaskutuksen tehostuminen, etenkin kesken kauden seuraan liittyneiden pelaajien osalta, on jo itsessään kustantanut palvelun. Taloushallinta Plussan avulla joukkueiden varainkäyttö on tiiviimmin seuran valvonnassa ja varainkäyttöraportointi vaivatonta..

Uusien joukkueiden perustaminen on aikaisempaa helpompaa, kun pelaajien tiedot saadaan kerättyä ilmoittautumislomakkeen avulla. Uusien toimihenkilöiden on helppo astua tehtävään, kun toimintatavat on ennalta määritelty ja pelaajien tiedot valmiina järjestelmässä. Toimihenkilövaihdokset ovat sujuvampia, kun tieto on joukkueella ja seuralla, ei yksittäisellä henkilöllä. Tavoitteenamme oli jalkkis.netin avulla yhtenäistää joukkueiden toimintatapoja ja samalla liittää joukkueita tiiviimmin seuraan. Tavoite on saavutettu jo ensimmäisen vuoden aikana. Toimihenkilötkin ovat tyytyväisiä ajankäyttönsä tehostumiseen. Jalkkis.netin käyttöönotto edistää HJK:n tavoitetta kehittyä Pohjoismaiden huippuseuraksi, myös hallinnon osalta.

MNV

Manunulan Naisvoimistelijat (MNV) tarjoaa kuntoliikuntaa ja voimistelua niin aikuisille kuin lapsille ja nuorillekin. Voimistelijoita seurassa on n. 300 ja erilaisia ryhmiä runsaat viisitoista.

MNV otti sporttis.net palvelun käyttöön syksyllä 2010. Jäsenten ja erilaisten toimintaryhmien määrän kasvaessa toiminnan hallinnointi vei kohtuuttomasti seuran vapaaehtoisten aikaa ja alkoi tuntua ylivoimaiselta.

Sporttis.net ilmoittautumisjärjestelmä sopii loistavasti kausiluontoisesti toimivan seuran tarpeisiin. Kauden pääyttyä jäsenille lähetetään uudelleenilmoittautumis-linkki, jolloin ilmoittautuminen uudelle kaudelle on jäsenistölle mahdollisimman helppoa. Myös ilmoittautumisjärjestelmän liittäminen osaksi seuran verkkosivuja on helppoa. Erillistä jäsenrekisterin ylläpitoa ei tarvita.

Palvelun jäsenmaksujärjestelmä on joustava ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet jäsenmaksujen määrittelyyn. Sisaralennukset huomioidaan automaattisesti, mikä helpottaa merkittävästi maksuhallintaa.

Sporttis.net sopii erinomaisesti Maunulan Naisvoimistelijoiden tarpeisiin ja seura on ollut palveluun tyytyväinen. Palautteemme on otettu hyvin huomioon, kun palvelua on kehitetty edelleen.

   

 

HPS

Helsingin Palloseura (HPS) on kohta satavuotias jalkapalloseura, joka toiminta painottuu Paloheinän, Pakilan ja Torpparimäen alueelle Helsingissä.

HPS otti jalkkis.net-palvelun käyttöön loppuvuonna 2009. Seura halusi saada käyttöönsä järjestelmän, joka tekisi jäsenmaksujen keruun helpommaksi ja tehostaisi sitä, mutta auttaisi myös joukkueita.  Päätöstä jalkkis.net-palvelun käyttöönotosta ei puheenjohtajan ole tarvinnut katua. Joukkueilta saatu palaute on ollut positiivista.

Palvelusta joukkueet ovat saaneet kunnolliset työkalut  toimintansa hoitamiseen. Seuratasolla  tärkeitä ovat niin jäsenrekisteri,  ilmoittautumisjärjestelmä kuin viestinnän apuvälineetkin. Merkittävä parin viime vuoden toiminnankehityshanke seurassa on liittynyt taloushallintaan.

Seuran ja joukkueitten taloushallinta hoidetaan sähköisesti. Se perustuu verkkopankin konekielisiin tiliotteisiin, jalkkis-palvelun maksuhallintaan sekä Taloushallinta Plus –paketin käyttöön. Joukkueitten rahastonhoitajat ovat olleet tyytyväisiä, kun käsin tehtävän työn määrä on vähentynyt merkittävästi ja maksuseuranta selkiytynyt.  Seura saa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot suoraan jalkkis-palvelun raporteista, mikä on tuonut säästöjä kirjanpidon kustannuksiin.

MPS    

Malmin Palloseura (MPS) on vuonna 1948 perustettu Malmin ja Pohjois-Helsingin alueella toimiva jalkapalloseura. MPS:llä on sekä juniori- että aikuisjoukkueita, joissa pelaajia on yhteensä runsas 1100. Viime vuosina erityisesti tyttöjunioritoiminta on kasvanut voimakkaasti.

MPS otti käyttöön jalkkis.net-palvelun syksyllä 2013. Valmentajat ovat saaneet helpotusta erilaisten ottelu- ja harjoituskokoonpanojen hallintaan, joita varsinkin nuorempien ikäluokkien joukkueissa on runsaasti. Taloushallinta Plus ominaisuudet säästävät merkittävästi rahastonhoitajien aikaa ja tehostavat joukkueitten taloushallintaa.  Henkilökohtainen kalenteri, joka kokoaa yhteen tapahtumat useastakin joukkueesta, helpottaa niin perheitten kuin valmentajienkin arkea. Yleisesti ottaen kaikki joukkueen tiedot ovat helposti saatavilla.

Seuratason tiedottamiseen on käytettävissä toimivat työkalut. Lisäksi seuran verkkosivuille saadaan jalkkis-palvelusta joukkueitten perustiedot ilman erillisen ylläpidon tarvetta. Jäsenmaksujen laskutus on sujunut vaivattomasti, kun järjestelmä osaa huomioida niin sisar- kuin kesken vuotta liittyvien uusien jäsentenkin alennukset. Tapahtumien tilastoista seura saa suoraan tarvitsemansa tiedot avustushakemuksiinsa.

Kaikkiaan voi todeta, että jalkkis.net-palvelu auttanut monin tavoin seuran hallinnointia ja säästänyt työntekijöiden ja vapaaehtoisten aikaa. Olemme myös olleet tyytyväisiä palvelun tukeen ja saaneet apua, kun sitä on tarvittu.

Valtti

Puotinkylän Valtin Jalkapallojaos aloitti jalkkis.net palvelun käytön keväällä 2009. Nykyisin seuran jalkapallo-toimintaa hallitaan kokonaisvaltaisesti palvelun avulla niin seuran hallinnon kuin joukkueittenkin osalta. Pelaajia seurassa on runsaat 800.

Seuratasolla oleellisimpia toimintoja ovat taloushallinta sekä ilmoittautumis-järjestelmä. Seuran hallinnon osalta maksuseuranta perustuu konekielisten tiliotteitten ja Taloushallinta Plus käyttöön, mikä säästää merkittävästi toimiston aikaa ja tehostaa maksuseurantaa.Ilmoittautumis-järjestelmällä hoidetaan sekä leirit että uusien pelaajien saaminen joukkueisiin.

Joukkueissa jalkkis.net on tärkeä työkalu erityisesti  joukkueen taustahenkilöille. Saman ikäryhmän sisällä voidaan hallita joustavasti useita harjoitusryhmiä ja ottelukokoonpanoja.  Rahastonhoitajille on käytettävissä kunnon työkalut joukkueitten omien maksujen hoitamiseen.

Jalkkis.net palvelu säästää kaikkien aikaa.