Hyödyt seuralle ja joukkueille: enemmän aikaa urheiluun

Ota yhteyttä

Urheiluseura, jolla on satoja jäseniä, jonka toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja jonka vuotuinen liikevaihto nousee useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, on satoine, jopa tuhansine tapahtumineen ja maksuineen  vaativa organisaatio. Lisäksi urheilu  tuo mukanaan runsaasti omia eritysvaatimuksia, joita ei muilla aloilla esiinny. Jalkkis.net/Sporttis.net kehitystyön lähtökohtana on alusta saakka ollut  urheiluseurojen omat tarpeet ja  sen toiminnan tuottavuuden ja laadun parantaminen. Kehitystyötä on tehty pitkäjänteisesti. 

Jalkkis.net/Sporttis.net-palvelun avulla maksujen laskutus ja seuranta on helpompaa. Tästä johtuu, että maksutulojen kasvu voi olla suurempi kuin palvelun vuosilisenssin hinta. Ajansäästö tulee kaupan päälle.

Parempi tuottavuus nostaa työtyytyväisyyttä

Seuran toimihenkilöiden ja toiminnanjohtajan ajasta merkittävä osa voi kulua mekaanisiin toimistorutiineihin, jotka voidaan automatisoida. Tyypillisiä esimerkkejä ovat taloushallinta, jäsenrekisterin hoitaminen ja erilaisten kerhojen ja tapahtumien hallinta.

Valmentajien aikaa voi kulua runsaasti joukkueen hallinnollisiin asioihin kuten harjoitusryhmien ja ottelukokoon-panojen ylläpitoon tai tulosten kirjaamiseen. Hallintorutiineissa säästyvä aika voidaan käyttää valmennukseen, markkinointiin tai toiminnan kehittämiseen. Vapaehtoisten työntekijöiden aikaa säästyy omien asioiden hoitamiseen.

Tehokkuus ja ajansäästö rutiinien hoitamisessa aikaansaa sen, että sekä seuran ja joukkueitten tiedot pysyvät jatkuvasti ajan tasalla ja  erillisen viestinnän tarve vähenee.  Jäsenet saavat tarvitsemansa tiedon toiminnasta helposti, jolloin jäsenten tyytyväisyys seuran toimintaan paranee.

Tehokkaampi maksuhallinta, enemmän tuloja

Urheiluseurassa tehokkaan maksuhallinnan lähtökohtana on ajantasainen jäsenrekisteri. Jäsenistön vaihtuvuus on usein suurta. Siksi keskitetysti hoidettu rekisteri jää nopeasti jälkeen todellisesta tilanteesta.

Sporttis.net/Jalkkis.net-palvelussa jäsenrekisteri ei ole erikseen ylläpidettävä erillinen järjestelmä vaan osa seuran ja sen joukkueitten sekä valmennusryhmien jokapäiväistä toimintaa. Näin jäsentiedot pysyvät ajantasalla, mitä tukee myös kehittynyt ja monipuolinen ilmoittautumisjärjestelmä.

Jäsenmaksujen laskutuksessa otetaan huomioon automaattisesti kuluvan vuoden tai kauden aikana mukaan liittyneet uudet jäsenet. Uusien jäsenten osuus vuoden  jäsenmaksutuloista on tyypillisesti 10-15%. Käytännössä tämä tarkoittaa  usean tuhannen euron tuloerää. Erilaisten tapahtumien ja seuran sisäisten erityisryhmien osallistumismaksut voidaan tarvittaessa laskuttaa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ja seuranta hoitaa keskitetysti.

Seuran sisäinen laskutus joukkueilta ja ryhmiltä - esimerkiksi valmennus- ja harjoituspaikkamaksut -   voi muodostaa huomattavan seuran tuloista. Jalkkis.net/Sporttis.net -palvelun avulla laskutus on vaivatonta ja seuranta tarkkaa.

Paremman maksuhallinnan seurauksena tulojen lisäys  on yleensä suurempi kuin palvelun vuotuinen lisenssimaksu. Ajansäästö tulee kaupan päälle.