Jäsenrekisteri

 • hajautetusti ja/tai keskitetysti hallittava jäsenrekisteri
 • jäsenyysluokat, jäsenroolit (vanhempi, urheilija, toimihenkilö), perhetiedot
 • monipuoliset jäsentietojen selausvaihtoehdot
 • helppo jäsenen siirto/lisäys/poisto joukkueitten/ryhmien välillä
 • lisenssitietojen synkronointi ja jäsenistön ristiintarkistus
 • jäsenmäärän kehityksen seuranta kuukausi- ja vuositasolla
 • toimimattomien sähköpostiosoitteiden raportointi
 • postituslistat Exceliin

Jäsen- ja osallistumismaksut

 • jäsenmaksun rakenteen määrittely tarvittaessa joukkue/ryhmäkohtaisesti, sisar- ja kausialennukset automaattisesti
 • jäsenmaksujen laskutuserät,  monipuolinen maksuseuranta, joukkue- ja kuukausikohtainen kertymä
 • karenssiaika, uusien jäsenten laskutus
 • osallistumismaksut ulkoisille ryhmille, myös suoraan ilmoittautumisen yhteydessä
 • maksujen massajakelu ja maksumuistutukset sähköpostilla, yksilöidyt tiedot (nimi, summa viitenumero)
 • jäsenkohtaiset viitenumerot automaattisesti

Ilmoittautumisjärjestelmä

 • ilmoittautuminen seuran ryhmiin/joukkueisiin sekä ulkoisiin tapahtumiin kuten leireihin ja liikuntakouluihin
 • osallistumismaksun suuruus ja aliryhmiin sijoittaminen ilmoittautujan valintojen perusteella
 • sisäinen ilmoitautuminen seuran valmennusryhmiin
 • henkilökohtainen uudelleenilmoittautumislinkki uuden kauden alkaessa
 • joukkue/ryhmä/tapahtumakohtaisesti konfiguroitava ilmoittautumissivu, valinnaiset lisätietokentät
 • myös ruotsinkieliset ilmoittautumissivut

Organisaation hallinta ja käyttöoikeudet

 • joukkueitten, seuran valmennus ryhmien ja ulkoisten ryhmien hallinta: perustaminen, yhdistäminen/jakaminen, lopettaminen
 • jseuran valmennusryhmien ja ulkoisten ryhmien hallinta keskitetysti suoraan seuratasolla tai hajautetusti
 • pääkäyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta seura- ja joukkue/ryhmätasolla
 • usean ryhmän käsittely samalla käyttäjätunnuksella (ryhmäkohtaisin oikeuksin)
 • ljoukkueen/ryhmän jakaminen aliryhmiin ristiintarkistus
 • toimihenkilötehtävät ja toimihenkilöiden hallinta seura- ja joukkue/ryhmätasolla
 • jäsenten/perheen siirrot ryhmien välillä, myös keskitetysti seuran jäsenrekisteristä
 • joukkueen/ryhmän jäsentiedot Exceliin

Viestintä

 • sähköpostijakelu eri jäsenryhmille ja/tai joukkueille, teksti tai HTML muotoilu
 • toimimattomien sähköpostiosoitteiden valvonta
 • seuran ja joukkueitten/ryhmien tiedotteet, myös HTML
 • valmiit, konfiguroitavat viestipohjat (maksut, ilmoittautusmispyynnöt, tapahtuman peruutus jne.)
 • dokumenttivarasto seura- ja joukkue/ryhmätasolla

Julkiset nettisivut

 • palvelun tiedoista suoraan tuotetut seuran sivustolle upotettavat joukkueen/ryhmien nettisivujen perussisältö 
 • sivut: etusivu, tapahtumakalenteri, uutiset, pelaaja/urheilijalista, yhteystiedot, ilmoittautuminen
 • seuran uutislista, tapahtumakalenteri, tapahtumaluettel
 • erittäin helppokäyttöinen sovellus seura tai joukkue/ryhmäkohtaisiin sivujen väri- ja fonttiasetuksiin
 • julkisten sivujen lisämuotoilumahdollisuus seurakohtaisilla CSS-määrittelyillä